Опитування

Міністерство молоді та спорту України проводить моніторинг з метою,
визначення рівня залученості до рухової активності та здорового способу
життя різних вікових груп та соціальних верств, постійного спостереження
основних показників рухової активності, створення та покращення умов для
занять руховою активністю та спортом.
Одним із завдань моніторингу є формування пропозицій щодо
удосконалення системи залучення населення до занять руховою активністю
та спортом і розроблення, на основі даних моніторингу, обґрунтованих
рекомендацій для прийняття державних управлінських рішень, спрямованих
на покращення якості залучення населення до занять руховою активністю та
спортом.
  Анкета для проведення онлайн опитування населення для моніторингу
основних показників рухової активності різних вікових груп та соціальних
верств населення розміщена на платформі https://survey.stat.gov.ua
 Опитування проводиться в усіх регіонах України з 18 грудня 2023 року
по 18 січня 2024 року серед різних груп населення з 18 років і до 65 років та
старші.
  Пройти всеукраїнське опитування можна також за
посилання https://survey.sportforall.gov.ua