Про проведення щорічної регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права»

У рамках виконання законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р (зі змінами), Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 01.06.2023 № 323 в області традиційно щорічно напередодні Міжнародного жіночого дня (лютий-березень) проводиться регіональна інформаційно-просвітницька акція «Жінки, знайте свої права», яка більше 10 років поспіль була ініційована громадською організацією «Спілка жінок України».

Мета акції – підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості про шляхи попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях.

Українська держава в процесі розбудови нового суспільного та державного устрою підтвердила свою прихильність до демократичних принципів, серед яких одним з основоположних є принцип рівності жінок і чоловіків.

Політична воля до досягнення ґендерної рівності в суспільстві, подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі закріплена Конституцією України і законодавчо забезпечена. Підтвердженням цьому є приєднання України до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок – найважливішого базового документу, який регламентує діяльність держави у сфері формування та реалізації політики рівних прав і можливостей.

Чимало жінок не усвідомлюють своїх прав, не знають про рух на їх захист і розглядають систему прав людини, як щось абстрактне, що їх не стосується. Хоча активна діяльність, у першу чергу, таких міжнародних організацій як ООН, МОП, ОБСЄ та ін., упродовж останніх десятиліть зробила права жінок більш окресленими, зараз нагальне завдання полягає у тому, аби зробити їх досяжними.

Жінки і чоловіки мають право на рівність у користуванні й захисті всіх прав людини й основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській чи будь-якій іншій сфері. Ці права включають, зокрема:

 • право на життя; право на рівність;
 • право на свободу й особисту недоторканність;
 • право на рівний захист законом;
 • право бути вільним від усіх форм дискримінації;
 • право на найвищий з досяжних рівень фізичного і психічного
 • право на справедливі і сприятливі умови праці;
 • право не бути відданим на катування чи інше жорстоке нелюдське чи принизливе поводження чи покарання.

Кожен має право на рівний захист відповідно до закону, без дискримінації за будь-якою ознакою.

Важливо вміти вирізняти та попереджати прояви дискримінації та ґендерного насильство, а також допомагати тим, хто від них потерпає. Тисячі жінок, потерпають від різноманітних проявів дискримінації та ґендерного насильства, найчастіше – у власних сім’ях та на роботі.

Багато людей роками терплять це, тому що не знають своїх прав.

За порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків громадяни і посадові особи несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Якщо жінка чи чоловік вважають, що вони стали жертвами дискримінації за ознакою статі чи ґендерного насильства, то вони можуть звернутися зі скаргою чи заявою про порушення своїх прав до:

 • Уповноваженого(ої) Верховної Ради України з прав людини;
 • Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту);
 • Уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • Правоохоронних органів;
 • Суду.

Враховуючи те, що найбільше прямих дискримінаційних проявів спостерігається у сфері зайнятості, допомогу у відстоюванні своїх прав та законних інтересів працюючій особі можуть надати профспілки. Саме профспілкові організації та об’єднання на сучасному етапі повинні домагатися реалізації можливостей гідної праці для жінок, створення належних робочих місць і дотримання прав жінок і чоловіків у сфері праці.